Liste over Ernæringskvalitet - Danmark

Land: Danmark - Vis listen for matchende produkter fra hele verden

 

7 Ernæringskvalitet:

ErnæringskvalitetProdukter
ErnScore ernæringskvalitet A 33
ErnScore ernæringskvalitet B 33
ErnScore ernæringskvalitet C 62
ErnScore ernæringskvalitet D 100
ErnScore ernæringskvalitet E 123
Ukendt 879
Ukendt 80