Liste over stater - Danmark

Land: Danmark - Vis listen for matchende produkter fra hele verden

43 stater:

StatProdukter*
en:Packaging code to be completed 1611
en:To be completed 1598
en:Photos uploaded 1551
en:Expiration date to be completed 1451
en:Characteristics to be completed 1424
en:Photos to be validated 1259
en:Product name completed 1242
en:Packaging to be completed 1201
en:Ingredients to be completed 1147
en:Brands completed 1142
en:Nutrition facts completed 1049
en:Quantity completed 1000
en:Categories to be completed 949
en:Categories completed 795
en:Quantity to be completed 744
en:Nutrition facts to be completed 695
en:Brands to be completed 602
en:Ingredients completed 597
en:Packaging completed 543
en:Product name to be completed 502
en:Packaging photo to be selected 486
en:Front photo selected 440
en:Origins to be completed 394
en:Nutrition photo selected 327
en:Characteristics completed 320
en:Ingredients photo selected 311
en:Expiration date completed 293
en:Photos validated 292
en:Ingredients photo to be selected 202
en:Photos to be uploaded 193
en:Nutrition photo to be selected 175
en:Complete 146
en:To be checked 140
en:Packaging code completed 133
en:Front photo to be selected 73
en:Origins completed 46
en:Packaging photo selected 26
en:Checked 6
en:nutrition-photo-not-selected 4*
en:packaging-photo-not-selected 4*
en:ingredients-photo-not-selected 3*
en:front-photo-not-selected 3*
en:Empty 1