Liste over stater - Danmark

Land: Danmark - Vis listen for matchende produkter fra hele verden

43 stater:

StatProdukter*
en:To be completed 2238
en:Packaging code to be completed 2196
en:Characteristics to be completed 2052
en:Expiration date to be completed 2038
en:Photos uploaded 1952
en:Product name completed 1803
en:Packaging to be completed 1714
en:Photos to be validated 1676
en:Nutrition facts completed 1598
en:Ingredients to be completed 1554
en:Brands completed 1551
en:Categories to be completed 1366
en:Quantity to be completed 1198
en:Quantity completed 1168
en:Origins to be completed 1104
en:Categories completed 1000
en:Packaging photo to be selected 969
en:Brands to be completed 815
en:Ingredients completed 812
en:Front photo selected 800
en:Nutrition facts to be completed 768
en:Packaging completed 652
en:Product name to be completed 563
en:Ingredients photo selected 544
en:Nutrition photo selected 543
en:Ingredients photo to be selected 482
en:Nutrition photo to be selected 466
en:Photos to be uploaded 414
en:Expiration date completed 328
en:Characteristics completed 314
en:Photos validated 276
en:Front photo to be selected 226
en:Packaging code completed 170
en:Complete 128
en:To be checked 122
en:Origins completed 105
en:Packaging photo selected 56
en:Checked 6
en:packaging-photo-not-selected 3*
en:nutrition-photo-not-selected 3*
en:ingredients-photo-not-selected 2*
en:front-photo-not-selected 2*
en:Empty 1