Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you !

Donér
close

Data

OFF-databasen er tilgængelig under Open Database License.
Databasens individuelle indhold er tilgængeligt under Database Content License.
Produktfotos er tilgængelige under Creative Commons Attribution ShareAlike-licensen. De kan indeholde grafiske elementer underlagt ophavsret eller andre rettigheder, som i visse tilfælde må reproduceres (citatrettigheder eller fair brug).

Læs venligst Vilkår og betingelser for brug og genbrug før genbrug af ​​dataene.

Vi er meget interesserede i at erfare, hvad Open Food Facts-dataene anvendes til. It is not mandatory, but we would very much appreciate it if you tell us about your re-uses so that we can share them with the Open Food Facts community.

Open Food Facts-dataekport

Database-dumps og eksporter genereres hver nat. The database is very big, so you can find different ways to use the data, depending on the export flavor.

Oplysninger om de forskellige felter til MongoDB-udtræk og CSV-eksport er tilgængelig via https://world.openfoodfacts.org/data/data-fields.txt

MongoDB-udtræk

Data til alle produkter er tilgængelig i et MongoDB-databaseudtræk.

Link
https://static.openfoodfacts.org/data/openfoodfacts-mongodbdump.tar.gz
sha256sum
https://static.openfoodfacts.org/data/sha256sum
md5sum
https://static.openfoodfacts.org/data/md5sum

Deltaeksport

Daglig deltaeksporter er tilgængelige for de foregående 14 dage. Listen over de aktuelt tilgængelige deltafiler fremgår via https://static.openfoodfacts.org/data/delta/index.txt. Hver linje repræsenterer en fil, der er tilgængelig via https://static.openfoodfacts.org/data/delta/{filename}. Filnavnet indeholder UNIX-tidsstempler for den første og den sidste ændring i JSON-filen, så deltafilerne kan importeres (efter ekstraktion) med mongoimport i alfabetisk rækkefølge.

Bemærk, at grundet funktionaliteten af ​​mongoexport kan deltafilerne ikke oplyse dig om slettede produkter. For at fjerne slettede produkter fra din database skal du importere et komplet MongoDB-udtræk.

CSV-dataeksport

Hele databasen er også tilgængelig i JSONL-format (undertiden betegnet LDJSON eller NDJSON), hvor hver linje er et JSON-objekt. Det repræsenterer de samme data som MongoDB-eksporten. Filen komprimeres med gzip.

Link
https://static.openfoodfacts.org/data/openfoodfacts-products.jsonl.gz

CSV-dataeksport

Data for alle produkter, eller nogle heraf, kan downloades i CSV-format (læsbart med OpenOffice, Excel og meget anden software) via den avancerede søgeformular.

Links
https://static.openfoodfacts.org/data/en.openfoodfacts.org.products.csv (ren CSV)
https://static.openfoodfacts.org/data/en.openfoodfacts.org.products.csv.gz (komprimeret CSV i GZIP-format)

Filindkodningen er Unicode UTF-8. Skilletegn for felter er <tab> (tabulering).

RDF-dataeksport

Databasen er også tilgængelig i RDF-format. announcement in French.

Link
https://world.openfoodfacts.org/data/en.openfoodfacts.org.products.rdf

Billeddataeksport

Alle billeder og OCR-resultater kan enten downloades fra vores server eller fra AWS (via AWS Open Data Program). Tjek dokumentationen for at læse mere om, hvordan billeder downloades.

Live JSON og XML API

En JSON API er også tilgængelig til læsning af et produkts data. Denne API bruges især i Open Food Facts mobil-appen (Android og iPhone).

API'en forbedres over tid samtidig med, at bagudkompatibiliteten bevares. Kontakt os, såfremt den anvendes, så vi kan informere om potentielle ændringer.

Eksempel: https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/737628064502.json

Eks.: https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/737628064502.json

Resultatet kan også fås i XML ved at bruge .xml

Eksempel: https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/737628064502.xml

Du er meget velkommen til at bruge API'en til produktionssager, så længe 1 API-kald = 1 reel skanning fra en bruger. Ethvert forsøg på "scrap" af databasen vha. API'en blokeres sandsynligvis, da fuld daglig eksport er tilgængelig fra netop denne side.

Hvis du er usikker på noget eller har spørgsmål (der findes ingen fjollede spørgsmål), er du velkommen til at stille dem på Slack :-)

I tvivlstilfælde eller ved spørgsmål (dumme af slagsen findes ikke), så tøv ikke med at spørge i #api-kanalen på Slack :-)

Android- og iPhone-app

Koden til Open Food Facts-apperne er tilgængelig via GitHub (Flutter, Android og iOS). Apperne lader brugere skanne produktstregkoder, se produktoplysninger samt tage og indsende fotos og data for manglende produkter.

Basis iOS-appen er udviklet i Swift.

Basis Android-appen er udviklet i Kotlin.

Den nye multiplatforms-app er udviklet i Dart/Flutter.

Du er velkommen til at genbruge kildekoderne (de er open-source) og hjælpe os med at forbedre dem for alle på hele planeten.

Wrappers og SDK'er

Vi har sandsynligvis en wrapper til dit yndlingsprogrammeringssprog. Har vi det, kan du bruge og forbedre den. Har vi ikke det, kan du hjælpe med at kreere den.

Du kan også deltage i Open Food Facts Slack-chatroom, som er den foretrukne måde at stille spørgsmål på og debattere API'en.

Generelle principper

  • You can search for information about products, including many useful computed values.
  • DART: GitHub
  • Det komplette flow kan også implementeres, så resultatet, med en vis indsats på deres side, får straks.

Hvis dine brugere ikke forventer et resultat med det samme (f.eks. lager-apps)

  • Submit photos (front/nutrition/ingredients): most painless thing for your users
  • Open Food Facts AI Robotoff genererer nogle afledte data fra fotoene
  • Over tid vil andre apps og Open Food Facts-fællesskabet udfylde datahullerne

Forventer dine brugere et resultat straks (f.eks. ernærings-apps)

  • Submit nutrition facts + category > get Nutri-Score
  • Submit ingredients > get the NOVA group (about food ultra-processing), additives, allergens, normalized ingredients, vegan, vegetarian…
  • Submit category + labels > soon get the Eco-Score (about environmental impact)

Debattere data, API og eksport

Du kan deltage i Open Food Facts Slack-chatrum, der er den foretrukne måde til spørgsmål og debat af API'en.

Du kan åbne en tråd på vores API-dokumentationsrepo

Kontakt

For ethvert spørgsmål vedr. dataene kan du kontakte os på contact@openfoodfacts.org