Register for the Open Food Facts Days 2023

Our annual community event Open Food Facts Days 2023 will take place this October in Paris! To be a part of it, REGISTER HERE

close

Vilkår for anvendelse, bidrag og genanvendelse

 

Introduktion

Om Open Food Facts

Open Food Facts indsamler oplysninger og data om fødevareprodukter fra hele verden.

Fødevareproduktoplysninger (fotos, ingredienser, ernæringsfakta mv.) indsamles på kollaborativ basis og stilles til rådighed for alle og til ethvert anvendelsesformål i en gratis og åben database.

Denne database kan ses på Open Food Facts-webstedet (openfoodfacts.org), hvor brugerne også kan tilføje, færdiggøre eller rette produkternes data.

Open Food Facts-databasen er tilgængelig under Open Database License.
Databasens individuelle indhold er tilgængeligt under Database Content License.
Produktfotos er tilgængelige under Creative Commons Attribution ShareAlike-licensen. De kan indeholde grafiske elementer underlagt ophavsret eller andre rettigheder, som i visse tilfælde må reproduceres (citatrettigheder eller fair brug).

Redaktør af Open Food Facts

Open Food Facts-databasen og -tjenesten udgives af non-profit organisation Open Food Facts (fransk "Loi 1901" Association).<0 />Adresse: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, Frankrig
e-mail: contact@openfoodfacts.org<2 /> Herefter henvises til redaktøren med navnet Open Food Facts.

Brugere, bidragydere og genbrugere

Disse vilkår og betingelser udgør en kontrakt mellem Open Food Facts og brugerne, bidragydere og genbrugerne.

Af klarifikationshensyn er vilkår og betingelser opdelt i flere sektioner:

"Brugere" er personer, som besøger webstedet Open Food Facts eller benytter Open Food Facts' apps og tilgår deres indhold og/eller de værktøjer og tjenester, disse leverer.
specifikke vilkår og betingelser for brugere

"Bidragydere" er personer eller enheder, som tilføjer indhold til webstedet og/eller databasen og/eller redigerer dette indhold.
specifikke vilkår og betingelser for bidragsydere

"Genbrugere" er personer eller enheder, som genbruger og/eller genudgiver en del af eller hele indholdet af webstedet og/eller databasen.
specifikke vilkår og betingelser for genbrugere

Ud over de specifikke vilkår og betingelser, gør de generelle vilkår og betingelser sig gældende for alle.

 

Vilkår og betingelser for brugere

Beskyttelse af personlige oplysninger

For at drage fordel af visse funktioner er det muligt at oprette en personlig konto på webstedet. Brugere accepterer at afgive sandfærdige oplysninger ved tilmeldingen samt ved evt. senere opdateringer af oplysningerne. De personlige oplysninger indsamles for at aktivere tjenesten, og de bliver ikke solgt eller videregivet til nogen tredjepart.

Dette websted registreret hos den franske kommission "Computers and Freedom" (CNIL) under nummeret 1528436. I overensstemmelse med den franske "Computers and Freedom" lov (« informatique et libertés ») af 6. januar 1978 og ændret i 2004, har du ret til at tilgå samt korrigere de data, som vedrører dig. For at udøve denne ret, bedes du maile til email@openfoodfacts.org

Nøjagtighed af de angivne oplysninger og data

Open Food Facts garanterer ikke nøjagtigheden af ​​de oplysninger og data, som findes på webstedet og i databasen (herunder, men ikke begrænset til, produkternes data: Fotos, stregkoder, navne, generiske navne, mængder/kvanti, emballager, mærker, kategorier, oprindelser, etiketter, certificeringer, priser, emballeringskoder, ingredienser, tilsætningsstoffer, allergener, spor, næringsfakta, økologiske data osv.).

Oplysningerne og dataene er af bidragydere angivet til webstedet. Der kan optræde fejlindhold grundet f.eks. unøjagtige oplysninger på etiketter og emballager, manuelle indtastningfejl af data eller fejlbehandling af data.

For at gøre det muligt for brugerne at verificere dataene, opfordres bidragydere til at uploade fotos af etiketter og emballage, hvoraf dataene fremgår.

Brugere, som finder fejl, inviteres til at rette disse ved at blive bidragsydere. Det tager blot et par minutter at registrere sig som bidragyder og korrigere en produktside.

Fuldstændighed og omfang af oplysningerne og dataene

Open Food Facts garanterer ikke fuldstændigheden og alsidigheden af ​​de oplysninger og data, som forefindes på webstedet og i databasen.

Det faktum, at et produkt forefindes på webstedet eller i databasen, garanterer ikke, at alle data vedr. produktet ligeledes er til stede. Brugere, som opdager manglende oplysninger eller data, inviteres til at redigere og føje til produktsiden.

Desuden er alle fødevareprodukter ikke til stede på Open Food Facts henset til antallet af eksisterende levnedsmidler i verden samt antallet af de nye produkter, som dagligt kreeres.

Gennemsnitsværdierne og anden statistisk oplysninger beregnes ud fra produkter og data, som forefindes i databasen Open Food Facts, og ikke for alle eksisterende produkter på markedet. Tilsvarende er middelværdi- og produktsammenligninger fastsat ud fra de produkter og data, som forefindes i Open Food Facts-databasen.

Advarsel

De tilgængelige oplysninger og data er kun vejledende. De kan indeholde fejl og må ikke benyttes til medicinske formål.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres som den er og forefindes. Open Food Facts garanterer ikke nogen overensstemmelse ift. nogen specifik afbenyttelse og garanterer ej heller kompatibilitet med nogen tredjepartstjeneste.

Tilsvarende stilles oplysninger og data til rådighed, som de er og forefindes. Open Food Facts garanterer ikke deres nøjagtighed, fuldstændighed, omfang og overensstemmelse ift. nogen specifik afbenyttelse.

Tjenesten kan midlertidigt standses mhp. vedligeholdelse eller af årsager, som er uden for Open Food Facts kontrol (eksempelvis tekniske problemer ift. hard- eller software).

Udgiveren af ​​Open Food Facts kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab af data grundet afbenyttelse, eller manglende mulighed for afbenyttelse, af udgivers tjenester eller adgangen til, eller manglende mulighed for at få adgang til, indholdet af tjenesterne, eller for det mulige faktum, at oplysninger og data ikke er korrekte, komplette eller omfattende.

 

Vilkår og betingelser for bidragsydere

Registrering som bidragyder

For at tilføje og/eller redigere oplysninger og data, især produktdata, skal bidragsydere registrere sig på webstedet.

Bidragsydere accepterer at afgive sandfærdige oplysninger ved tilmeldingen samt ved evt. senere opdateringer af oplysningerne.

Bidrag er offentlige

Alle bidrag arkiveres, og produktsidernes redigeringshistorik er offentlig. Desuden er listerne over produkter, som er tilføjet eller redigeret af en bestemt bruger, offentlige.

For at sikre integriteten og sporbarheden af ​​oplysninger og data kan den offentlige status på bidrag ikke tilbagekaldes.

Licenser for bidrag

Ved at tilføje oplysninger, data og/eller fotos accepterer bidragsydere uigenkaldeligt, at deres bidrag placeres under Database Content License 1.0 forsåvidt angår oplysninger og data, og under Creative Commons Attribution ShareAlike-licens forsåvidt angår fotomateriale.

Tilskrivning af bidragene

Bidragyderne accepterer at blive krediteret af genbruger via et link til det produkt, som de bidrager med.

Kilder til bidrag

Bidragyderne accepterer, kun at bidrage med oplysninger, data og fotos, hvortil de besidder reproduktionsrettighederne.

Bidragyderne accepterer, ikke at tilføje oplysninger om Open Food Facts, data og fotos fra andre websteder (herunder andre produktdatabaser, e-handelswebsteder, producentwebsteder osv.).

Oplysninger og data tilføjet af bidragydere skal hidrøre direkte fra et produkts etiket(-ter) og emballage.

En bidragsyder skal selv være fotografen til ethvert foto, som vedkommende tilføjer.

Fotos af oplysninger og data

For at muliggøre verifikation af oplysninger og data samt korrektion af mulige fejl, bør bidragsydere forsøge at uploade fotos på Open Food Facts af etiketten og emballagen, som viser de relevante oplysninger og data.

Verifikation af bidrag

Open Food Facts er ikke forpligtet til at kontrollere nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​oplysninger og data.

Redigering af bidrag

Bidrag kan redigeres, korrigeres eller færdiggøres af andre bidragsydere.

Fjernelse til bidrag

Bidrag kan fjernes, såfremt disse ikke opfylder eller overholder tjenestevilkår og -betingelser (f.eks. ikke-fødevarer, unøjagtige eller ufuldstændige bidrag, ikke-personlige bidrag mv.).

I tilfælde af gentagne overtrædelser kan alle bidrag fra en bidragyder fjernes, og vedkommendes adgang til webstedet kan tilbagekaldes.

Vandalisme og offentliggørelse af falske eller unøjagtige data

Bidragydere, som frivilligt sletter oplysninger eller data, og/eller tilføjer ukorrekte oplysninger om data, vil få deres adgang til webstedet blokeret, og retslige skridt mod dem kan blive indledt.

 

Vilkår og betingelser for genbrug

Nøjagtighed, fuldstændighed og omfang af oplysningerne og dataene

Alle vilkår og betingelser for afbenyttelse, advarsler og begrænsninger af ansvar, som de indeholder, gælder også for genbrugere.

Licenser

Tre licenser gælder for de forskellige dele af produktdatabasen for Open Food Facts. Licenserne er gratis licenser, som tillader afbenyttelse og reproduktion af indholdet til ethvert formål, herunder kommerciel anvendelse på visse betingelser, især tilskrivning og deling under samme betingelse som ved afledte værker.

Open Food Facts-databasen er tilgængelig under Open Database License.

Individuelt indhold i databasen er tilgængeligt under Database Content License.

Produktfotos er tilgængelige under Creative Commons Attribution ShareAlike-licens. De kan indeholde grafiske elementer underlagt ophavsret eller andre rettigheder, som i visse tilfælde må reproduceres (citatrettigheder eller fair brug). Se nedenfor for visse licensbegrænsninger.

Licensbegrænsning

Nævnte licenser i ovenstående afsnit omfatter kun de rettigheder, som tilhører Open Food Facts og dets bidragydere. Andre tredjepartsrettigheder kan finde anvendelse.

Eksempelvis dækker Creative Commons Attribution ShareAlike-licensen til fotos kun selve fotoet og rettighederne til de bidragydere, som tog fotoet. Andre tredjepartsrettigheder kan finde anvendelse, såsom: Ophavsret til produktdesign og grafiske elementer (illustrationer, billeder osv.), billedrettigheder for personer (f.eks. berømtheder) på emballagen, varemærkerettigheder mv.

Afhængig af afbenyttelse og jurisdiktionerne kan undtagelser fra disse tredjepartsrettigheder foreligge, og kan finde anvendelse. Eksempelvis "Fair use" i USA og "citatrettighed" i Europa.

Enkeltpersoner og enheder, som ønsker at anvende oplysninger, data og/eller fotos, er selv ansvarlige for at bekræfte de rettigheder, som måtte gælde, såvel som undtagelser hertil, afhængigt af den tilsigtede brug samt de jurisdiktioner, indsendelse sker til.

Forfatterskab og tilskrivning

Personer og entiteter, som reproducerer eller genbruger information, data og/eller fotos fra Open Food Facts-webstedet eller databasen, skal nævne licensen og tilskrive Open Food Facts forfatterskabet via et link til https://openfoodfacts.org, den relevante lokale version (f.eks. https://en.openfoodfacts.org) eller produktsiden, når de oplysninger og data, som reproduceres eller genbruges, vedrører et bestemt produkt. En sådan tilskrivning er også nødvendig for afledte værker.

Share Alike

Afledte værker skal deles under de samme betingelser. Teksten i hvert licens angiver de nøjagtige betingelser for deling af afledte værker.

Ansvarsfraskrivelse

Opfyldelsen af ​​Open Food Facts, dens udgiver og dens bidragsydere kan ikke finde anvendelse, hvis en type bestemt genbrug ikke overholder loven. Genbrugeren skal tage alle de nødvendige forholdsregler og råd, som vedkommende finder nødvendige.

 

Generelle vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser gælder for alle: brugere, bidragydere og genbrugere.

Oversættelser af vilkår og betingelser for afbenyttelse, bidrag og genanvendelse

Som ren orientering, er disse vilkår oversat til engelsk for at lette brugen af webstedet for brugere fra hele verden. I tilfælde af uoverensstemmelser, gør de oprindelige vilkår og betingelser på fransk sig gældende.

Ændringer til vilkår og betingelser for afbenyttelse, bidrag og genanvendelse

Vilkår og betingelser for afbenyttelse, bidrag og genbrug kan til enhver tid ændres. Ændringer effektueres i takt med deres publicering på siden https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-utilisation. Brugere, bidragydere og genbrugere opfordres til regelmæssigt at kontrollere websiden.

Accept uden forbehold

Afbenyttelse, bidrag eller genbruge af webstedet, og/eller oplysninger, data eller fotos fra Open Food Facts, konstituerer en fuld accept af disse vilkår og betingelser for afbenyttelse, bidrag og genanvendelse.

Gældende lov

Gældende lov er fransk lov.