Help us make food transparency the norm!

As a non-profit organization, we depend on your donations to continue informing consumers around the world about what they eat.

The food revolution starts with you!

Donér

Øko-Score: Fødevareprodukters miljøpåvirkning

Øko-Score

Øko-Score er en miljøscore (økoscore) fra A til E, der gør det let at sammenligne fødevareprodukters miljøpåvirkning.

Hvorfor en miljøscore?

Flere og flere forbrugere bekymrer sig om konsekvenserne af deres mad ikke kun for deres helbred, men også for for vores planets sundhed. Takket være Nutri-Score er det nu meget let at tage højde for produkternes ernæringsmæssige kvalitet ved køb, men det er meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at sammenligne deres miljømæssige fodaftryk.

Det er presserende at give forbrugerne klare oplysninger om dette miljømæssige fodaftryk for nem og hurtig sammenligning flere produkter imellem. Dette er, hvad ØkoScore-miljøgradueringen muliggør.

Øko-Score, et værktøj til mere bæredygtige fødevarer

Øko-Score hjælper forbrugere, som ønsker at bevæge sig mod mere bæredygtig kost ved at opmuntre dem til at:

  • Spis mindre kød, men af bedre kvalitet
  • Indtage flere økologiske produkter og produkter med kvalitetsmærker
  • Foretrække lokale og sæsonbetonede produkter med lidt emballage
  • Begrænse produkter, som indeholder problematiske ingredienser (truet fisk, uholdbar palmeolie)

Hvad er Øko-Score?

Øko-Score er designet på en model lig Nutri-Score, dvs., en graduering fra A til E, der sammenfatter 15 miljøpåvirkninger. Øko-Score værdien udtrykkes af et farvet bladformet logo med fra A (meget lav indvirkning) til E (meget stor indvirkning).

Øko-score (økoscore)

Øko-Score understøttes af et konsortium af mange aktører forpligtet til bedre ernæring.

Aktørerne i Øko-Score kollektivet

Hvordan beregnes Øko-Score?

Referencescoren: Livscyklusanalyse (LCA) med data fra Agribalyse-databasen

For hver produktkategori etableres en referencescore vha. data fra Agribalyse-miljødatabasen designet af ADEME og INRAE. Disse data svarer til produkternes livscyklusanalyse (LCA).

Livscyklusvurdering (LCA)

Life cycle analysis is a standardized assessment method for carrying out a multi-stage environmental assessment and multi-criteria:

  • 6 produktionstrin: Landbrug, forarbejdning, emballering, transport, distribution og forbrug
  • 14 miljøindikatorer: Klimaforandringer/C02-aftryk, ozonlagsnedbrydning, ioniserende stråling, jord, vand og energiforbrug; luft og hav- og ferskvandsforurening (partikler, forsuring, eutrofiering); og ressourceudtømning.

Bonusser og straffe for at forfine gradueringen af hvert produkt

For at tage højde for visse miljøpåvirkninger, som ikke dækkes godt af livscyklusanalysen (såsom biodiversitet) og specificiteten af hvert produkt inden for samme kategori, justeres referencens score ift. bonusser og straffe:

Produktionsmåde

En bonus tildeles produkter, som har et officielt mærke, et mærke eller en certificering, der garanterer miljømæssige fordele (organisk, fairtrade, HVE, Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, MSC/ASC).

Oprindelse af ingredienser

En bonus tildeles baseret på ingrediensoprindelser. Denne bonus tager højde for transportindvirkning samt miljøpolitikken i hvert producentland.

Truede arter

Produkter, hvis ingrediensindhold har betydelig negativ indvirkning på biodiversitet og økosystemer, såsom palmeolie, hvis produktion er ansvarlig for massiv skovrydning, straffes.

Emballage

En straf beregnes for at tage højde for emballagegenanvendelighed (brug af genanvendt råmateriale og genanvendelighed) og overemballering.

Et øget behov for gennemsigtighed for bedre at kunne måle og reducere miljøpåvirkninger

For at beregne Øko-Score nøjagtigt, er det nødvendigt at have information, der ikke nødvendigvis er angivet på emballagen (såsom oprindelsen og den nøjagtige procentdel af hver ingrediens) eller som sjældent er tilgængelig i brugbar form (såsom en liste over alle emballagebestanddele med de nøjagtige anvendte plasttyper).

Gennemsnitlige værdier bruges, når disse oplysninger endnu ikke er tilgængelige, men ale opfordres nu til at hjælpe med at indsamle disse oplysninger, som vil være meget nyttige ift. Øko-Score, men også ift. mange andre formål.Hvordan kan man se produkt Øko-Scorene?

Skan produkterne med Open Food Facts-appen

OFF-appen muliggør hurtigt at få produkt Øko-Scorene: Skan blot deres stregkode, mere behøves ikke. Har du allerede installeret OFF-appen, så opdatér den til seneste version!

Øko-Score i OFF-appen

Øko-Score er, eller vil snart være, tilgængelig i lanceringspartnernes apps. OFF er også en Wikipedia over fødevarer, som alle kvit og frit kan genbruge. De flere end 100 applikationer, som bruger OFF-databasen, vil også kunne vise den beregnede Øko-Score.

Sammenlign produkt Øko-Scorer på OFF-webstedet

Open Food Facts-webstedet muliggør at se og sammenligne Øko-Score værdier for flere end 750.000 fødevareprodukter solgt i Frankrig. Resultaterne af hver søgning viser ernæringskvaliteten med Nutri-Score, ultraforarbejdede fødevarer med NOVA og miljøaftryk med Øko-Score. Eco-Score udrulles til andre lande, så snart en anvendelig Eco-Score beregningsmetode er klar.

Færdigretters Øko-Score
Øko-Score for tilberedte måltider på OFF


Klassificér og udforsk produkter efter Øko-Score på OFF

Det er også muligt at sortere og udforske produkterne i enhver kategori efter Øko-Score.

Bedste Eco-Score produkter Udforsk produkter efter Øko-Score

Få overblik over Øko-Score for produkterne i en kategori eller et brand.

Færdigretters Øko-Score
Klargjorte retters Øko-Score. Klik for at se produkterne for hver graduering på OFF.

Få Øko-Score beregningsoplysningerne for alle produkter

For hvert produkt gives et linkmulighed til at se de samlede oplysninger i Øko-Score beregningen.

Mangler der oplysninger, kan enhver tilføje dem, såsom produktproducenten, men også enhver borger med interesse i klima, miljøbeskyttelse og gennemsigtighed.

Alle kan komplettere oplysninger til Øko-Score beregning


Hvordan Øko-Score kan tilskynde til produktforbedringer og mindske deres miljøaftryk

Øko-Score har to handlingniveauer:

  • Hjulpet af Øko-Score kan forbrugere træffe et mere informeret valg ved at lade produktmiljøpåvirkning indgå som et udvælgelseskriterium.
  • Øko-Score tilskynder endvidere producenter til produktforbedringer for dermed også at opnå en højere score.

Producenter, som forbedrer deres produkters Øko-Score, er det ultimative mål, da det vil gavne alle forbrugere.

Energivurderingen af husholdningsapparater har således afgørende ændret udbuddet (prøv blot at finde et køleskab med vurderingen E, D eller C!). Demokratiseringen af Nutri-Score har også tilskyndet mange producenter til at produktforbedringer ift. ernæringskvaliteter mhp. at opnå en bedre score.

For at tilskynde til produktforbedringer analyserer producentplatformen automatisk producenters data mhp. at identificere forbedringsmuligheder. Platformen identificerer således alle de produkter, som ville opnå en bedre Nutri-Score værdi med en lille sammensætningsændring (f.eks. en 5% saltreduktion).

Snart vil platformen gøre det muligt at foreslå måder til at reducere økoaftrykket og opnå en bedre Øko-Score (f.eks. ved brug af en mere genanvendelig emballeringsplast eller ved at udskifte palmeolie).Hvordan finder man ud af mere, og hvordan hjælper man med at udvikle Øko-Scoren?

Alle er velkomne til at hjælpe med at skabe mere gennemsigtighed, uddanne forbrugere og tilskynde til produktforbedring gennem Øko-Score.

Øko-Score er stadig ny og kan helt sikkert forbedres. I betragtning af klima- og miljøsituationen synes det imidlertid at være vigtigt tilgængeliggøre den nu.

Via samarbejde vil det være muligt gradvist at forbedre Øko-Score, forfine dens formel og indsamle de for beregningen nødvendige data.

Din feedback, observationer og forslag vil derfor være meget værdifulde.

OFF er et samarbejdsprojekt understøttet af titusinder af frivillige og ledet af en nonprofitorganisation med 3 ansatte.
Via finansiér Open Food Facts 2023-budgetkan man hjælpe og fortsætte med at udvikle Øko-Score og mange andre projekter for at forbedre alles kost. tak! ❤️

Donér


Anerkendelser

Tak til teamene på ADEME, l'INRAE og alle Agribalyse-partnere for oprettelsen af denne unikke miljødatabase og offentliggørelsen i åbne data.

Tak til alle dem involveret i oprettelsen af en fælles Øko-Score.

Tak til arrangørerne og frivillige fra Data For Good der i høj grad forbedrede de kunstige intelligensalgoritmer i OFF.

Tak til AFNIC-fonden for deres støtte til Øko-Score implementeringen i OFF.

Tak til Santé publique France (Public Health France) for deres afgørende støtte til udviklingen af producentplatformen.

Tak til alle deltagerne i OFF--projektet, som i flere end 8 år har promoveret fødevarergennemsigtighed for at forbedre alles kost!Referencer